Privacy Policy

For english version scroll down or click here.

Română:

La Phoenix Laser, suntem dedicați protejării intimității și confidențialității utilizatorilor noștri de pe site-ul web. Această politică descrie procedurile noastre privind manipularea și protejarea informațiilor personale ale vizitatorilor noștri de pe site.

Colectarea Informațiilor:

Când vizitați site-ul nostru, putem colecta anumite informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. De asemenea, putem colecta informații non-personale, cum ar fi adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare. Aceste informații sunt colectate prin utilizarea de cookie-uri și alte tehnologii de urmărire.

Utilizarea Informațiilor:

Utilizăm informațiile personale colectate de la vizitatorii site-ului nostru pentru a răspunde la întrebări, procesa comenzile și a oferi o experiență mai bună de utilizator. Putem, de asemenea, utiliza aceste informații pentru a comunica cu dumneavoastră despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și actualizări ale site-ului nostru.

Nu vindem, nu închiriem și nu împărtășim informațiile personale ale utilizatorilor noștri cu terțe părți în scopuri de marketing. Putem împărtăși informațiile dvs. cu partenerii noștri de încredere și furnizorii de servicii care ne ajută să gestionăm afacerea noastră și să vă oferim servicii de calitate.

Securitatea Informațiilor:

Luăm foarte în serios securitatea informațiilor personale și am implementat măsuri pentru a proteja împotriva accesului neautorizat, utilizării și divulgării acestora. Revizuim și actualizăm în mod regulat procedurile noastre de securitate pentru a vă asigura că informațiile dvs. sunt protejate.

Accesul și Corectarea Informațiilor:

Aveți dreptul să accesați, să corectați sau să ștergeți informațiile personale colectate de noi. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați la contact@phoenixlaser.ro.

Modificările Politicii de Confidențialitate:

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment. Vă încurajăm să revizuiți această politică periodic pentru a fi informat despre modul în care protejăm informațiile dvs. personale.

Contactați-ne:

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la contact@phoenixlaser.ro.

English:

At Phoenix Laser, we are committed to protecting the privacy and confidentiality of our website users. This policy outlines our procedures for handling and safeguarding the personal information of our website visitors.

Collection of Information:

When you visit our website, we may collect certain personal information, such as your name, email address, and phone number. We may also collect non-personal information, such as your IP address, browser type, and operating system. This information is collected through the use of cookies and other tracking technologies.

Use of Information:

We use the personal information collected from our website visitors to respond to inquiries, process orders, and provide a better user experience. We may also use this information to communicate with you about our products and services, promotional offers, and updates to our website.

We do not sell, rent, or share your personal information with third parties for marketing purposes. We may share your information with our trusted partners and service providers who assist us in running our business and providing you with quality services.

Security of Information:

We take the security of your personal information seriously and have implemented measures to protect against unauthorized access, use, and disclosure. We regularly review and update our security procedures to ensure that your information is safeguarded.

Access and Correction of Information:

You have the right to access, correct, or delete your personal information collected by us. If you wish to do so, please contact us at contact@phoenixlaser.ro

Changes to the Confidentiality Policy:

We reserve the right to modify this confidentiality policy at any time. We encourage you to review this policy periodically to stay informed about how we are protecting your personal information.

Contact Us:

If you have any questions or concerns about this confidentiality policy or our privacy practices, please contact us at contact@phoenixlaser.ro